×
×

Thé de printemps

Page
en stock

113 articles

 1. Feuilles de stévia
  Feuilles de stévia
  €8.90 / 100 g
 2. Puits du Dragon Grand Ordinaire : thé vert
  Puits du Dragon Grand Ordinaire : thé vert
  Votre évaluation:
  91%
  €15.90 / 4oz (113g)
 3. Tie Guan Yin Anxi MaLiuMie : Wulong
  Tie Guan Yin Anxi MaLiuMie : Wulong
  Votre évaluation:
  94%
  €15.90 / 4oz (113g)
 4. Pivoine Blanche ; Bai Mu Dan : thé blanc
  Pivoine Blanche ; Bai Mu Dan : thé blanc
  Votre évaluation:
  100%
  €10.50 / 50 g
 5. LongJing Bio Grand Cru MingQian : thé vert
  LongJing Bio Grand Cru MingQian : thé vert
  Votre évaluation:
  100%
  €24.90 / 2oz (57g)
 6. Singe doré du Fujian prestige : thé noir
  Singe doré du Fujian prestige : thé noir
  Votre évaluation:
  100%
  €18.90 / 4oz (113g)
 7. BaiMuDan classico : thé blanc
  BaiMuDan classico : thé blanc
  Votre évaluation:
  100%
  €7.90 / 50 g
 8. - 30%
  Yunnan Gong Fu : thé noir Dian Hong
  Yunnan Gong Fu : thé noir Dian Hong
  Votre évaluation:
  87%
  €9.73 / 4oz (113g) €13.90
 9. Gariguette d’Anxi : TieGuanYin à la fraise
  Gariguette d’Anxi : TieGuanYin à la fraise
  Votre évaluation:
  98%
  €10.90 / 4oz (113g)
 10. Wu Yi Da Hong Pao : thé Oolong de rochers
  Wu Yi Da Hong Pao : thé Oolong de rochers
  Votre évaluation:
  87%
  €23.90 / 4oz (113g)
 11. Audace : Aiguilles d'Argent fleuries
  Audace : Aiguilles d'Argent fleuries
  Votre évaluation:
  100%
  €14.90 / 2oz (57g)
 12. Da Wu Ye DanCong : WuLong du Guangdong
  Da Wu Ye DanCong : WuLong du Guangdong
  Votre évaluation:
  85%
  €10.90 / 50 g
 13. Dong Ding : Oolong de Taiwan
  Dong Ding : Oolong de Taiwan
  Votre évaluation:
  86%
  €15.90 / 4oz (113g)
 14. FengHuang Dan Cong, WuLong de Guangdong
  FengHuang Dan Cong, WuLong de Guangdong
  Votre évaluation:
  88%
  €17.90 / 4oz (113g)
 15. - 30%
  WuYi Huang Guanyin : Oolong de rochers
  WuYi Huang Guanyin : Oolong de rochers
  Votre évaluation:
  91%
  €9.73 / 100 g €13.90
 16. Phoenix DanCong LaoCong MiLanXiang
  Phoenix DanCong LaoCong MiLanXiang
  Votre évaluation:
  96%
  €18.90 / 2oz (57g)
 17. Nai Xiang Jin Xuan : Wu Long de Taïwan
  Nai Xiang Jin Xuan : Wu Long de Taïwan
  Votre évaluation:
  78%
  €15.90 / 4oz (113g)
 18. NaiXiang JinXuan parfumé : OoLong de Taïwan
  NaiXiang JinXuan parfumé : OoLong de Taïwan
  Votre évaluation:
  91%
  €15.90 / 4oz (113g)
 19. Dragon rouge : perles de thé noir
  Dragon rouge : perles de thé noir
  Votre évaluation:
  95%
  €15.90 / 4oz (113g)
 20. Lu An Gua Pian QiYun : thé vert
  Lu An Gua Pian QiYun : thé vert
  Votre évaluation:
  88%
  €23.90 / 4oz (113g)
 21. Ginseng OoLong : thé au ginseng
  Ginseng OoLong : thé au ginseng
  Votre évaluation:
  87%
  €14.90 / 4oz (113g)
 22. Xin Yang Mao Jian Dabie : thé vert
  Xin Yang Mao Jian Dabie : thé vert
  Votre évaluation:
  94%
  €21.90 / 4oz (113g)
 23. Chun Mei Impérial : thé vert
  Chun Mei Impérial : thé vert
  Votre évaluation:
  85%
  €9.90 / 4oz (113g)
 24. LuShan YunWu : thé vert
  LuShan YunWu : thé vert
  Votre évaluation:
  97%
  €20.90 / 4oz (113g)
 25. Huang Shan Mao Feng Classico : thé vert
  Huang Shan Mao Feng Classico : thé vert
  Votre évaluation:
  88%
  €22.90 / 4oz (113g)
 26. RouGui : WuLong de rochers
  RouGui : WuLong de rochers
  Votre évaluation:
  80%
  €15.90 / 2oz (57g)
 27. Aurore boréale
  Aurore boréale
  Votre évaluation:
  73%
  €11.90
 28. TaiPing HouKui grand cru : thé vert grade A
  TaiPing HouKui grand cru : thé vert grade A
  Votre évaluation:
  95%
  €30.90 / 2oz (57g)
 29. Tai Ping Hou Kui HouKeng : thé vert grade B
  Tai Ping Hou Kui HouKeng : thé vert grade B
  Votre évaluation:
  93%
  €15.90 / 2oz (57g)
 30. Huang Shan Mao Feng Prestige : thé vert
  Huang Shan Mao Feng Prestige : thé vert
  Votre évaluation:
  95%
  €19.90 / 2oz (57g)
 31. Perles du Dragon Prestige : thé vert parfumé
  Perles du Dragon Prestige : thé vert parfumé
  Votre évaluation:
  96%
  €27.90 / 4oz (113g)
 32. Pêche-Jasmin, perles de thé vert parfumé
  Pêche-Jasmin, perles de thé vert parfumé
  Votre évaluation:
  100%
  €14.90 / 4oz (113g)
 33. Ali Shan, Oolong de Taïwan
  Ali Shan, Oolong de Taïwan
  Votre évaluation:
  89%
  €25.90 / 4oz (113g)
 34. Joyau céleste de QiMen : thé noir grand cru
  Joyau céleste de QiMen : thé noir grand cru
  Votre évaluation:
  99%
  €15.90 / 2oz (57g)
 35. Jasmin Impérial Yin Hao : thé vert parfumé
  Jasmin Impérial Yin Hao : thé vert parfumé
  Votre évaluation:
  96%
  €13.90 / 4oz (113g)
 36. QiMen MaoFeng prestige : thé noir
  QiMen MaoFeng prestige : thé noir
  Votre évaluation:
  93%
  €29.90 / 4oz (113g)
 37. Mo Li Xue Ya : thé vert au jasmin
  Mo Li Xue Ya : thé vert au jasmin
  Votre évaluation:
  80%
  €15.90 / 4oz (113g)
 38. Qi Men Hao Ya : thé noir
  Qi Men Hao Ya : thé noir
  Votre évaluation:
  90%
  €18.90 / 4oz (113g)
 39. Bi Luo Chun premium : thé vert
  Bi Luo Chun premium : thé vert
  Votre évaluation:
  93%
  €23.90 / 4oz (113g)
 40. Orange de Pu'Er
  Orange de Pu'Er
  Votre évaluation:
  91%
  €12.90 / 4oz (113g)
 41. Anji Bai Cha : thé vert
  Anji Bai Cha : thé vert
  Votre évaluation:
  100%
  €21.90 / 2oz (57g)
 42. Chun Ya : thé vert
  Chun Ya : thé vert
  Votre évaluation:
  60%
  €17.90 / 4oz (113g)
 43. Longlin Bai Hao : thé vert Bio
  Longlin Bai Hao : thé vert Bio
  Votre évaluation:
  97%
  €17.90 / 4oz (113g)
 44. LongJing Shifeng : thé vert
  LongJing Shifeng : thé vert
  Votre évaluation:
  95%
  €19.90 / 4oz (113g)
 45. Dong Ding QingXiang, WuLong de Taïwan
  Dong Ding QingXiang, WuLong de Taïwan
  Votre évaluation:
  98%
  €22.50 / 100 g
 46. GaoShan classico : Wulong de Taïwan
  GaoShan classico : Wulong de Taïwan
  Votre évaluation:
  84%
  €16.90 / 4oz (113g)
 47. Tan Yang GongFu : thé noir
  Tan Yang GongFu : thé noir
  Votre évaluation:
  99%
  €27.90 / 4oz (113g)
 48. Tie Guan Yin Roi des singes : Wu Long Taiwanais
  Tie Guan Yin Roi des singes : Wu Long Taiwanais
  Votre évaluation:
  73%
  €15.90 / 4oz (113g)
 49. Tie Guan Yin Anxi Changkeng : Wulong
  Tie Guan Yin Anxi Changkeng : Wulong
  Votre évaluation:
  89%
  €15.90 / 4oz (113g)
 50. Phœnix DanCong : OoLong du Guangdong
  Phœnix DanCong : OoLong du Guangdong
  Votre évaluation:
  100%
  €12.50 / 50 g
 51. Bourgeons dorés de Longlin : Thé noir Bio
  Bourgeons dorés de Longlin : Thé noir Bio
  Votre évaluation:
  93%
  €17.90 / 4oz (113g)
 52. DianHong Classico : thé noir du Yunnan
  DianHong Classico : thé noir du Yunnan
  Votre évaluation:
  90%
  €10.90 / 4oz (113g)
 53. - 30%
  TieGuanYin Anxi LongJuan : WuLong torréfié
  TieGuanYin Anxi LongJuan : WuLong torréfié
  Votre évaluation:
  60%
  €6.93 / 100 g €9.90
 54. Yunnan Dian Hong Jin Hao : thé noir grand cru
  Yunnan Dian Hong Jin Hao : thé noir grand cru
  Votre évaluation:
  97%
  €25.90 / 4oz (113g)
 55. Yun nan Dian Hong Prestige : thé noir
  Yun nan Dian Hong Prestige : thé noir
  Votre évaluation:
  90%
  €15.90 / 4oz (113g)
 56. Yesheng Zheng Shan Xiao Zhong : thé noir
  Yesheng Zheng Shan Xiao Zhong : thé noir
  Votre évaluation:
  94%
  €18.90 / 4oz (113g)
 57. DanCong Ya shi Xiang : OoLong du Guangdong
  DanCong Ya shi Xiang : OoLong du Guangdong
  Votre évaluation:
  88%
  €28.90 / 2oz (57g)
 58. Long Jing Bio Puits du dragon : thé vert
  Long Jing Bio Puits du dragon : thé vert
  Votre évaluation:
  95%
  €23.90 / 4oz (113g)
 59. TianMuQingDing : Thé vert bio
  TianMuQingDing : Thé vert bio
  Votre évaluation:
  96%
  €15.90 / 2oz (57g)
 60. Gunpowder Bio : thé vert
  Gunpowder Bio : thé vert
  Votre évaluation:
  80%
  €10.90 / 4oz (113g)
 61. TianMu Yun Wu Bio : thé vert
  TianMu Yun Wu Bio : thé vert
  Votre évaluation:
  100%
  €24.90 / 4oz (113g)
 62. - 30%
  Tian Mu Mao Feng Bio : Thé vert
  Tian Mu Mao Feng Bio : Thé vert
  Votre évaluation:
  91%
  €11.13 / 4oz (113g) €15.90
 63. - 20%
  Huo Shan Huang Ya : thé jaune
  Huo Shan Huang Ya : thé jaune
  Votre évaluation:
  92%
  €12.72 / 2oz (57g) €15.90
 64. - 30%
  Spirales de jasmin Yu Luo : thé vert parfumé
  Spirales de jasmin Yu Luo : thé vert parfumé
  Votre évaluation:
  100%
  €14.63 / 4oz (113g) €20.90
 65. Perles du Dragon Long Zhu: thé vert parfumé
  Perles du Dragon Long Zhu: thé vert parfumé
  Votre évaluation:
  100%
  €17.90 / 4oz (113g)
 66. Lu Shan Yun Wu premium : thé vert
  Lu Shan Yun Wu premium : thé vert
  Votre évaluation:
  96%
  €22.90 / 4oz (113g)
 67. Nu Er Huan de jasmin - Thé vert Bague de Fille
  Nu Er Huan de jasmin - Thé vert Bague de Fille
  Votre évaluation:
  100%
  €17.90 / 2oz (57g)
 68. TieGuanYin AnXi QingXiang : OoLong grade A
  TieGuanYin AnXi QingXiang : OoLong grade A
  Votre évaluation:
  100%
  €18.90 / 2oz (57g)
 69. Xing Ren Xiang Dan Cong : Wulong du Guangdong 6
  Wudong Dan Cong Song Zhong : WuLong du Guangdong
  Votre évaluation:
  100%
  €25.90 / 2oz (57g)
 70. Fujian Bio grand cru : thé noir 7
  Da Hong Pao Bio : Wulong de rochers
  Votre évaluation:
  100%
  €23.90 / 2oz (57g)
 71. Fujian Bio grand cru : thé noir 7
  WuLong Shui Xian Bio
  Votre évaluation:
  100%
  €14.90 / 50 g
 72. Mao Feng de Meng Ding : thé vert
  Mao Feng de Meng Ding : thé vert
  Votre évaluation:
  80%
  €20.90 / 4oz (113g)
 73. Lapsang Souchong de l'UE : thé noir
  Lapsang Souchong de l'UE : thé noir
  Votre évaluation:
  100%
  €15.90 / 4oz (113g)
 74. Pivoine Blanche Bio ; Pai Mu Tan : thé blanc
  Pivoine Blanche Bio ; Pai Mu Tan : thé blanc
  Votre évaluation:
  100%
  €13.90 / 2oz (57g)
 75. Huang Da Cha : thé jaune
  Huang Da Cha : thé jaune
  De nouveaux thés seront disponibles vers la fin juin
  Votre évaluation:
  100%
  €12.50 / 100 g
 76. LiShan : OoLong grand cru de Taïwan
  LiShan : OoLong grand cru de Taïwan
  Votre évaluation:
  97%
  €26.90 / 2oz (57g)
 77. Poudre de thé vert biologique type « Matcha »
  Poudre de thé vert biologique type « Matcha »
  Votre évaluation:
  89%
  €13.90 / 4oz (113g)
 78. Hong SongZhen : thé noir biologique
  Hong SongZhen : thé noir biologique
  Votre évaluation:
  90%
  €14.90 / 100 g
 79. Matcha Bio : thé vert en poudre
  Matcha Bio : thé vert en poudre
  Votre évaluation:
  90%
  €14.50 / 100 g
 80. Fujian Bio grand cru : thé noir
  Fujian Bio grand cru : thé noir
  Votre évaluation:
  100%
  €21.90 / 50 g
Page